Käyttöturvallisuustiedotteet

Kotimaisia, toimivia ja tehokkaita ratkaisuja

Katso uusi sivustomme www.havaitse.fi - Ennakoiva työturvallisuus - Turvallisuusjohtaminen - Jatkuva kehittyminen

Tiesitkö, että työturvallisuuspalvelumme on sinulle käytännössä ilmainen, tai oikeastaan jopa tuottoisa investointi?

Uudella www.havaitse.fi sivustolla kerromme, miten ihmeessä tuo on mahdollista. Kerromme, miksi sinun kannattaa käyttää palveluamme tapaturmien vähentämisessä, turvallisuusjohtamisen tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Esittelemme myös tarkemmin tuotteemme mobiiliapsia ja palveluosioista kaikkein keskeisimmät. Galleriasta löydät näyttökuvia ja jatkossa myös videoita. Voit myös lukea blogistamme artikkeleitä työturvallisuuteen ja meihin liittyen.

Klikkaa tutustumaan https://www.havaitse.fi ja liity postituslistallemme. Turvallisesti töissä - terveenä kotiin!

 


Käyttöturvallisuustiedote  (KTT)

Käyttöturvallisuustiedote (käyttöturvatiedote) on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle.
 

ATLANTIS.evolution sisältää käyttöturvallisuustiedotteiden vastaanottajan hallintapalvelun

Palvelun avulla käyttöturvallisuustiedotteiden hallinta on tehokasta ja nopeaa. Tiedotteista tallennetaan perustiedot, tiedotteen sisältö luokitellaan ja liitetään organisaation työpisterakenteeseen. Mikäli käytettävissä on kemikaalin valmistajalta, maahantuojalta, jakelijalta tai muulta toimittajalta saatu käyttöturvallisuustiedote sähköisessä muodossa, se voidaan tallentaa liitetiedostona (pdf) kyseisen tuotteen yhteyteen. Paperimuodossa saatu KTT voidaan skannata ja liittää samaan tapaan tuotteen yhteyteen.

Kemikaalin yhteydessä kerrotaan kaikki organisaation työpisteet, missä kyseistä kemikaalia käytetään tai varastoidaan. Palvelu mahdollistaa myös tarvittaessa varastointimäärien seurannan ja suhdelukujen laskennan. Lisäksi kemikaali luokitellaan varoitusmerkkien ja varoituslausekkeiden mukaisesti. Palvelussa on mukana sekä vanhat että uudet varoitusmerkit ja -lausekkeet (R, S, H ja P). 


Monipuolinen, tehokas ja nopea toiminta

Sähköisessä muodossa oleva KTT tietokanta mahdollistaa tarvittaessa erittäin monipuoliset ja nopeat haut. Jos esimerkiksi tehdasalueen jossakin rakennuksessa syttyy tulipalo, voidaan välittömästi hakea kyseiseen työpisteeseen luokitellut kemikaalit ja rajata hakua vaikkapa räjähtävien kemikaalien mukaan varoitusmerkeillä ja/tai lausekkeilla. Tai palvelun avulla voi nopeasti hakea kaikki ”Erittäin myrkyllistä vesieliöille (H400)” tai ” Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille (H413)” tai ” Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä (R50/53)” -lausekkeilla luokitellut kemikaalit ja katsoa, millaisia hakuun täsmääviä kemikaaleja on käytössä ja missä työpisteissä niitä käytetään. Jos palveluun on tallennettu myös varastointimäärät, niin samalla näkee myös, paljonko kemikaaleja on käytössä.

Palvelun avulla voidaan myös seurata, mitkä käyttöturvallisuustiedotteet ovat olleet päivittämättä yli kahden vuoden ajan ja lisäksi vanhoja tiedotteita voi arkistoida ja tarvittaessa palauttaa arkistosta aktiiviseksi.

Saamamme asiakaspalautteen mukaan ATLANTIS.evolutionin KTT palvelua pidetään erittäin selkeänä, helppokäyttöisenä ja tarkoituksenmukaisen tehokkaana. Käyttö tapahtuu normaalilla www-selaimella. Palvelumme sisältää myös monipuolisen tietokannan import -rutiinin, jolla saamme siirrettyä tarvittaessa dataa muista, ehkä jo elinkaarensa päättäneistä, käyttöturvallisuustiedotteiden hallintasovellusten tietokannoista omaan järjestelmäämme.


Asiakkaitamme